Йордан Йорданов

Кандидат за кмет на ОБЩИНА ДОБРИЧ

Роден в гр. Добрич, 15.01.1987 г, женен, с две деца.

Образование, специалност

Schiller International University, САЩ специалност MBA-International Business;
УНСС, специалност „Икономика”

Професионална кариера

Кмет на град Добрич - мандат 2015-2019 г., 2019-2023 г.
Заместник-областен управител на област Добрич;
Финансов анализатор в JPMorgan & Chase, САЩ;
Бизнес и инвестиционен специалист в MID-Atlantic Finance и Bank of America, САЩ;
Кредитен специалист в Хипо-Лизинг

Обществени ангажименти

Член на UNA Tampa Chapter
Член на Ротари клуб

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кандидат за кмет на

ОБЩИНА ДОБРИЧ

МЕСТНА КОАЛИЦИЯ

ДБГ, НДСВ, ССД, ГН

Кой е Йордан Йорданов ?

Роден в гр. Добрич, 15.01.1987 г, женен, с две деца.

Образование, специалност
Schiller International University, САЩ специалност MBA-International Business;
УНСС, специалност „Икономика”

Професионална кариера
Заместник-областен управител на област Добрич;
Финансов анализатор в JPMorgan & Chase, САЩ;
Бизнес и инвестиционен специалист в MID-Atlantic Finance и Bank of Americ, САЩ;
Кредитен специалист в Хипо-Лизинг

Обществени ангажименти
член на UNA Tampa Chapter
член на Ротари клуб

КАНДИДАТИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

102

Нивелин Радичков

Инженер. Завършил ТУ Варна, специалност Микроелектроника. Магистър Индустриален мениджмънт. Общински съветник в мандат 2015– 2019, Председател на Общински съвет Добрич в мандат 2019 – 2023 г.

103

Герман Германов

Магистър „Международни икономически отношения“, Икономически университет в Будапеща. Работи като главен секретар на Търговско - промишлената палата в Добрич. Владее немски, унгарски, английски и руски език. Общински съветник – 2003-2007; 2007-2011; 2015-2019; 2019-2023. Представител на ТПП в Областния съвет по трудова заетост и Областен съвет по безопасни условия на труд.

104

Станислава Стефанова

Студент четвърта година в СА Д.А.Ценов специалност "Счетоводство и контрол" и Професионална квалификация "Икономическа педагогика". Придобити сертификати по "Данъчен контрол" и "Вътрешен одит в публичния сектор". Работи в частна фирма в сферата на търговията. Семейна с две деца.

105

Радостина Жекова

Агроном. Магистър аграрна икономика-Аграрен университет Пловдив, Магистър растителна защита- Шуменски университет Епископ Константин Преславски. Председател на “Добруджански съюз на зърнопроизводителите”. Семейна с три деца.

106

Михаел Игнатов

Адвокат. Общински съветник (мандат 2015- 2019 година и 2019 – 2023 г.).

107

д-р Георги Желев

Собственик и управител на фирми занимаващи се с производство и търговия на селскостопанска продукция. Висше медицинско образование. Член е на Медицинската комисия при НОИ. Три мандата общински съветник в ОС Добрич.

108

Тихомир Маринов

Завършил магистратура "Публична администрация" във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" и магистратура "Физическо възпитание и спорт за деца и младежи със СОП" във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий". Организатор на ВМРО за област Добрич. Оргазнизатор на културни събития, създател на рок фестивала September sun. Семеен с едно дете.

109

Ангел Ангелов

Висше икономическо и педагогическо образование. Учител по икономически дисциплини. С опит в сферата на туризма и пенсионното осигуряване.

110

д-р Явор Милушев

Общопрактикуващ лекар, завършил Медицински университет Варна. Общински съветник и председател на постоянната комисия по здравеопазване (мандат 2015 -2019г. и 2019 – 2023 г.).

111

Красимир Коев

Завършил Спортно училище „Георги Стойков Раковски. Спортист с много победи по света като професионален колоездач и като селекционер на националния отбор. Двукратен победител в обиколката на България. Вписан два пъти в почетната книга на град Добрич. Владее испански и португалски език.

112

д-р Хасан Ефраимов

Медицинско образование със специалност акушерство и гинекология. Лекар и писател на свободна практика. Създател и ръководител на социалния проект „Чудната градина“.

113

Ивайло Петров

Регионален мениджър в областта на леки и лекотоварни автомобили. С повече от 20 години опит в търговията и обслужването им. Общински съветник и председател на постоянната комисия по транспорт за мандат 19-23 година. 

114

Явор Георгиев

Завършил информационни технологии. Работи в сферата на производство на електроенергия. Доброволец.

115

Петър Петров

Завършил Журналистика в СУ „Свети Климент Охридски“. Общински съветник за мандат 2019 - 2023.

116

Владимир Трендафилов

Професионален бакалавър по специалност „Стопанско управление. Магистър по специалност „Стопанско управление“. Магистър по "Артмениджмънт. Управление на културни институции и творчески индустрии Нов български университет- София Актьор в ДТ „Йордан Йовков“. Председател на съюзното дружество към „САБ“ в ДТ „Йордан Йовков“ – Добрич.

117

Павел Павлов

Магистър по психология от Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Основател на частно училище. Граждански активист. Два мандата общински съветник.

118

Невяна Люцканова

Магистър Българска филология ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", Магистър Педагогически мениджмънт ШУ "Епископ Константин Преславски". Дългогодишен опит и експертиза в областта на предучилищното и училищното образование. Общински съветник и председател на ПК "Наука, образование" в Общински съвет гр.Добрич, мандат 2019-2023.

119

Гергана Василева-Стефанова

Магистър Икономика. Занимава се с частен бизнес.

120

Гинка Василева

Висше икономическо образование. Работи като консултант.

121

Станислав Илиев

Магистър от Икономически университет – Варна, специалност „Счетоводство и контрол“ и Технически университет – Варна, специалност „Семепроизводство и растителна защита“. Работи като главен счетоводител. Общински съветник в мандат 2019 – 2023 от гражданската квота на ВМРО. Женен с две деца.

122

Злати Близнаков

Магистър от ВСУ „Черноризец Храбър“, специалност „Стопанско Управление“. Отговорник плаж Албена. Със 17 годишен опит в сферата на туризма.

123

Михаил Михов

Завършил ТУ Варна специалност "Индустриален мениджмънт" и магистър по "Корпоративен мениджмънт". Мениджър по осигуряване на качеството в българска компания с международно присъствие. 
С опит на водещ вътрешен одитор по стандарти за качество, околна среда, здраве и безопасност, и качество в автомобилостроенето.

124

Стефан Костов

Застрахователен експерт, завършил Финансово – стопанска гимназия „Васил Левски“ гр. Добрич. Бакалавър и Магистър по „Застраховане“ в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ гр. Свищов. От над 10 работи в най-голямата финансова структура в България – KBC Group.

125

Валентин Пейчев

Висше образование, Начална и предучилищна педагогика. Учител и треньор по футбол. Дългогодишен футболист, впоследствие треньор на ФК „Добруджа“.

126

Венцислав Чолаков

Висше икономическо образование - специалност “Прогнозиране и планиране” в „Стопанска Академия Д.А.Ценов” - Свищов. Лицензиран треньор по тенис на корт, работещ с деца на различна възраст.

127

Веселин Мутафов

Икономист. Служител в ОП „Паркинги и пазари“. Кмет на с. Богдан за мандат 2014 – 2019 г..

128

Антония Димчева

Магистър по финанси от Великотърновския университет. Собственик и управител на застрахователен брокер. С опит в сферата на корпоративните и публичните финанси.

129

Юзай Хамди

Бакалавър Защита на националната сигурност ВСУ “Черноризец Храбър” и магистър по Право. Адвокат.

130

Радуш Радушев

Висше икономическо образование. Семеен с две деца.

131

Веселина Колева

Магистър по Международен бизнес, Икономика и управление на туризма, Немска филология. От 2011г. работи като Финансов анализатор в швейцарска компания за борсов контрол. Член на Inner Wheel Клуб Добрич.

132

Марин Маринов

Висше икономическо образование! Семеен, с едно дете!

133

Стела Пантелеева

Завършила математическа гимназия Добрич. Висше образование "Мениджмънт на хотели и ресторанти" в Икономически университет - Варна. Занимава се с малък семеен бизнес.

134

Иван Иванов

Роден на 24.07.1972г., гр. Димитровград, семеен с две деца, средно техническо образование по автотранспорт, имам семеен бизнес и работя във фирма за автомобилни филтри.

135

Зорница Пейкова

Специалност индустриален мениджмънт Технически Университет Варна. Магистър Управление на човешки ресурси. Счетоводител.

136

Деяна Йорданова

Магистър Предучилищна педагогика с 30 години учителски стаж като детски учител. Специализации: Организация и управление на образованието, Педагогика на ранното детство.

137

Маринела Георгиева

Завършила Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий", специалност приложна лингвистика с бизнес администрация, владее 4 езика. Работила е като младши експерт в системата на МТСП. В последните 7 години като администратор в Младежки център - Добрич. Има опит в сферата на журналистиката. Майка на три деца.

138

Виктор Иванов

Агроном. Магистър специалност Агробизнес завършил в „Аграрен Университет“ гр. Пловдив. Над 15 години в сферата на туризма.

139

Светлин Маринов

Философ. Завършил Софийски университет "Св. Климент Охридски". Собственик на студио за татуировки "Космос ТАТТОО". Татуист.

140

Ерджан Хюсмен

Търговия със селскостопанска продукция.

141

Пенчо Керванов

Строителен инженер. Завършил Университет по архитектура строителство и геодезия – гр.София. Зам. кмет „Устройство на територията“ за мандат 2019 – 2023 г.