Йордан Йорданов

Кандидат за кмет на ОБЩИНА ДОБРИЧ

Роден в гр. Добрич, 15.01.1987 г, женен, с две деца.

Образование, специалност

Schiller International University, САЩ специалност MBA-International Business;
УНСС, специалност „Икономика”

Професионална кариера

Кмет на град добрич - мандат 2015-2019 г.
Заместник-областен управител на област Добрич;
Финансов анализатор в JPMorgan & Chase, САЩ;
Бизнес и инвестиционен специалист в MID-Atlantic Finance и Bank of Americ, САЩ;
Кредитен специалист в Хипо-Лизинг

Обществени ангажименти

Член на UNA Tampa Chapter
Член на Ротари клуб

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кандидат за кмет на

ОБЩИНА ДОБРИЧ

МЕСТНА КОАЛИЦИЯ

ДБГ, НДСВ, ССД, ГН

Кой е Йордан Йорданов ?

Роден в гр. Добрич, 15.01.1987 г, женен, с две деца.

Образование, специалност
Schiller International University, САЩ специалност MBA-International Business;
УНСС, специалност „Икономика”

Професионална кариера
Заместник-областен управител на област Добрич;
Финансов анализатор в JPMorgan & Chase, САЩ;
Бизнес и инвестиционен специалист в MID-Atlantic Finance и Bank of Americ, САЩ;
Кредитен специалист в Хипо-Лизинг

Обществени ангажименти
член на UNA Tampa Chapter
член на Ротари клуб

КАНДИДАТИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Нивелин Радичков

Инженер. Завършил ТУ Варна, специалност Микроелектроника. Магистър Индустриален мениджмънт. Управител на фирма занимаваща се със софтуерни и хардуерни технологии. Общински съветник, председател на комисията по търговия, услуги и туризъм.

Герман Германов

Магистър Международни икономически отношения. Завършил е Икономически университет в Будапеща, работи като главен секретар на Търговско- промишлената палата в Добрич. Владее немски, унгарски, английски и руски език. Има три мандата като общински съветник.

Михаел Игнатов

Адвокат. Общински съветник (мандат 2015- 2019 година).

Д-Р Явор Милушев

Общопрактикуващ лекар, завършил Медицински университет Варна. Общински съветник и председател на постоянната комисия по здравеопазване (мандат 2015 -2019 година).

Д-Р ХАСАН ЕФРАИМОВ

Медицинско образование със специалност акушерство и гинекология. Лекар и писател на свободна практика. Създател и ръководител на социалния проект „Чудната градина“.

ГИНКА ВАСИЛЕВА

Висше икономическо образование. Работи като консултант.

АНГЕЛ АНГЕЛОВ

Висше икономическо и педагогическо образование. Учител по икономически дисциплини. С опит в сферата на туризма и пенсионното осигуряване.

ИВАЙЛО ПЕТРОВ

Предприемач. Регионален мениджър на италиански автомобили за Североизточна България. С повече от 15 години опит в областта на търговията и обслужването на нови автомобили.

ЕЛКА ДИМОВА

Магистър Финанси. С дългогодишен стаж като счетоводител и главен счетоводител в търговско дружество и одитор в Сметна палата. Заместник - кмет по финанси и общинска собственост в община гр.Добрич (мандат 2015 -2019 година).

ПАВЕЛ ПАВЛОВ

Магистър по психология от Софийски университет “Св. Климент Охридски” Предприемач, управител на търговски дружества, собственик на частно училище. Граждански активист с дългогодишен опит в сферата на гражданското участие и гражданския контрол, гражданското образование и демократичните процеси.

ПЕТЪР ПЕТРОВ

Завършил Журналистика в СУ „Свети Климент Охридски“. Главен редактор на Медийна група “Добруджа”.

Д-Р ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ

Висше медицинско образование. Член е на Медицинската комисия при НОИ и управител на фирма занимаваща се с търговия на селскостопанска продукция.

ВЕЛИСЛАВ ДАСКАЛОВ

Магистърски степени - Право, Публична администрация и Статистически изследвания в икономиката. Общински съветник (мандат 2003-2007 година).

НЕВЯНА ЛЮЦКАНОВА

Магистър Българска филология и Педагогически мениджмънт. Директор на ОУ “Хан Аспарух” гр. Добрич.

ДИМИТЪР АНТОНОВ

Енергетик, завършил ВМЕИ Варна. Основател и съдружник в софтуерна фирма.

ЕМИЛ ПЕТРОВ

Магистър Маркетингови комуникации. Икономист – маркетолог. Маркетинг мениджър в голяма частна компания.

Д-Р МАРИЯН АНАНИЕВ

Магистър Медицина, специалност Анестезиология и интензивно лечение .Магистър Здравен мениджмънт. Управител на “ДКЦ-1 Добрич” ЕООД.

КРАСИМИР СТАНКОВ

Доктор по Методика на обучението по физическо възпитание и спорт. Учител по физическо възпитание и спорт.

РОСИЦА ЙОРДАНОВА

Магистър по право. Заместник-кмет (мандат 2015 – 2019 година). с ресор икономическо развитие, европейски фондове.

МИХАИЛ МИХОВ

Завършил Индустриален мениджмънт в ТУ Варна. Работи като „Мениджър осигуряване на качеството. С опит на одитор, дизайн и рекламация на рекламни и комуникационни системи.

ЖИВКО СТОЯНОВ

Средно професионално образование по автотранспорт. Инспектор във ВиК Добрич.

РАДУШ РАДУШЕВ

Висше техническо образование. Управител на магазин в град Добрич.

КАМЕН КИРОВ

Бакалавър Философия ,завършил СУ „Св. Климент Охридски“, Магистър Начална училищна педагогика. Работи като учител

СТЕЛА ИЛИЕВА

Професия „Майка“. От 13 години се грижи за детето си, което е с увреждания.

ХРИСТИЯН ХРИСТОВ

Образование Еколог, директор на ОП “Център за Защита на Природата и Животните” / ЗооЦентър, Добрич. Президент на младежка хуманитарна организация. Атлет.

ГЕРГАНА ЖЕЛЕВА

Завършила е ФСГ “Васил Левски” град Добрич, специалност “Икономика и мениджмънт”. Студент по “Компютърни системи и технологии” в ТУ – Варна. Ръководител и хореограф на Студио за съвременни танци “Палитра” към Арт център “Палитра” гр. Добрич.

ДОРА МИНЧЕВА

Магистър Предучилищна педагогика, специализация организация и управление на детскита градина. С 36 годишен стаж в сферата на образованието като учител и директор в детска градина.

ВАЛЕНТИН ПЕЙЧЕВ

Висше образование, Начална и предучилищна педагогика. Учител и треньор по футбол. Дългогодишен футболист, впоследствие треньор на ФК „Добруджа“.

АРХ. БОЯН КОЛАРОВ

Архитект .Специалист „Градоустройство и ландшафт“. Заместник-кмет на община гр.Добрич(мандат 2015-2019 година). Съинициатор на гражданската инициатива „Глобален Добрич“ – платформа за създаване на общности от добричлии, живеещи в Добрич и извън него.

Д-Р РОСИЦА БОЯДЖИЕВА

Висше музикално образование. Концертмайстор на Духов оркестър - Добрич. Преподавател по флейта. I-ви зам. председател на Съюза на българските музикални и танцови дейци.

МАРГАРИТА ТУХЧИЕВА

Висше юридическо образование, с 18 годишен стаж като адвокат.

ДЕЯНА ЙОРДАНОВА

Магистър Предучилищна педагогика. Детски учител с 26 годишен стаж.

КРАСИМИР КОСТОВ

Инженер, специалност „Технология на зърнените и фуражни продукти“. Завършил е индустриален мениджмънт. Управител на фирма – мелница и зърнобаза.

ГЕРГАНА СТЕФАНОВА

Магистър Икономика. Занимава се с частен бизнес.

ПЕТЪР ЙОВЕВ

Техническо образование. Управител на строителна фирма.

ЮЗАЙ ХАМДИ

Бакалавър Защита на националната сигурност ВСУ “Черноризец Храбър” и магистър по Право. Адвокат.

СТЕФКО МИТЕВ

Средно техническо образование - ТМТ “Ломоносов”. Управител на частна фирма.

КРИСТИЯН ТОДОРОВ

Икономист. Работи в сферата на селското стопанство. Обича природата и е съдия по оф роуд.

МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ

Висше образование, Международни икономически отношения. Фрийлансър – Маркетолог

СТИЛИЯНА ЦВЕТАНОВА

Завършила СОУ “П. Р. Славейков“, по професия е фотограф на свободна практика. Занаятчия и доброволец.