Конкретни мерки за подобряване на инфраструктурата по квартали

Квартал „Добротица“ и район „Лозята“

• Цялостно преасфалтиране на ул. „Л. Станчев“, главната улица свързваща Варненска и Албенска Добротица;
• Ремонт и дооборудване на съществуващите детските площадки;
• Облагородяване на зелени пространства в квартала;
• Изработване на устройствен план за Лозята – предпоставка за бъдещо благоустрояване и развитие;
• Рехабилитация на улица Път ІІІ, покрай хотел „Орехите“, спортна зала „Добротица“ до пресичането с ул. Простор;
• Обособяване на 2 или 3 нови зони за отдих с прилежащи детски площадки, съобразено с нуждите на жителите на квартала;
• Подмяна на водопровод на района на Лозята;
 

Квартал „Червената пръст“ и Дружба 3

• Цялостно асфалтиране на малките улички;
• Ремонт на ул. „Белмекен“ с изграждане на нова подпорна стена към имотите на север;
• Ремонт и дооборудване на съществуващите детски площадки;
• Цялостен ремонт на Детска градина № 12, за решаване на конструктивните проблеми на сградата;
 

Квартал „Дружба 1, 2 и 4“

• Ремонт на междублокови пространства;
• Ремонт и дооборудване на детските и спортните площадки;
• Довършване на санирането на блоковете, включени в Националната програма;
• Довършване асфалтирането на улица „Стефан Стамболов“;
• Изграждане на пътна връзка на Околовръстен път в „Дружба“ 4;
 

Квартал „Дунав“

• Ремонт и дооборудване на съществуващите детските площадки;
• Реконструкция на междублокови пространства;
• Изграждане на буферни паркинги в квартала;
• Довършване на санирането на блок 16, включен в Националната програма;
 

Квартали „Балик“ и „Строител“

• Довършване цялостното асфалтиране на ул. „Димитър Ковачев“ , изграждане на нови тротоари и асфалтиране на малки улички;
• Ремонт на междублокови пространства;
• Текущ ремонт на малките улички и цялостно асфалтиране на „Орфей“, „Каменица“, „Цар Освободител“ с ремонт на канализацията;
• Изграждане на буферни паркинги в квартала;
• Зоната между улиците „Хр. Ботев“, „Каменица“, „Д. Ковачев“ и „Бойчо Огнянов“ – Детайлно проучване и проектиране на междублоковите пространства. Поетапно обновяване в съгласие с местните общности;
• Намиране на комплексно решение за улица „Емона“ № 3 и изграждане на детска площадка - околоблоковото пространство никога не е било проектирано и изграждано. Блокът е в нисък участък, наводнява се, а прилежащите площи са трудно проходими;
• Проектиране и решаване на проблеми с наводняване в кв. Строител, района на блоковете от 68 до 71;
 

Квартали „Изгрев“, „Иглики“, 7-ми и 8-ми

• Всички улици северно от „Каменица“ с ревизия на съществуващата канализация;
• Довършване на асфалтирането на уличките в района;
• Изграждане на детски площадка, съобразено с нуждите на кварталите;
 

Квартал „Рилци“

• Изграждане на канализация;
• Подмяна на водопровод;
• Спортна площадка;
• Саниране на детската градина;
• Асфалтиране на улици и ремонт на тротоари;
 

Квартала, в района на СУ „Св.св. Кирил и Методий“

• Приключване на дейностите по ЛОТ 1 на водния проект:
- Реконструкция и рехабилитация на 6, 46 км главни колектори I, I-B, IV, V, VI от канализационната мрежа на град Добрич. Тези дейности обхващат части от бул. „Русия“, бул. „Двайсет и пети септември“, ул. „Поп Богомил“, улица „Калиакра“, улица „Климент Охридски“, ул. „Велико Търново“, улица „Кап. Димитър Списаревски“, улица „Вида Димитрова“, Северен парк, улица „Александър Друмев Сивков“, ул. „Хаджи Димитър“. Реконструкция на канализационни помпени станции: „Иглика, „Югоизток“ и „Свежест“;
- Рехабилитация на 4, 33 км съпътстваща водопроводна мрежа в участъците, където се извършва реконструкция и рехабилитация на канализационната мрежа. Тази дейност обхваща улиците „Люлебургас“, „Александър Кръстев, „Иларион Макариополски“, „Карвуна“, „Димитър Списаревски“, „Климент Охридски“, „Велико Търново“, „Вида Димитрова“ и бул. „Русия“. Подменя се амортизираната канализационна и водопроводна мрежа, изграждат се нови ревизионни шахти, монтират се нови помпи и се реконструират съществуващите помпени станции. С реализиране на тази част от проекта се цели да се подобри съществуващата система за управление на питейните и отпадните води на територията на Добрич.
• Цялостно преасфалтиране на всички описани улици, обхванати от ЛОТ 1;
• Цялостен нов проект за корекция на коритото на река Добричка. Ще заложим на проектанти от местната колегия на КИИП – (Камара на инженерите в инвестиционното проектиране), които отлично познават проблемите на района;
 

Квартал Рилски блокове (ЖК ЗАПАД)

• Цялостно преасфалтиране на ул. „Хан Тервел“, „Св. Павел Атанасов“, „Армейска“, „Войнишка“. Ремонт на увредените зони при моста на „Войнишка“;
• Нова организация на движението с разделяне на трафика на товарните и леките автомобили. Изграждане на връзката на „Бизнес парк“ с бул. „Трети март“;
• Оформяна на парк в района на ул. „Армейска“, залесяване с подходящи дървета и оформяне на зони за отдих;
 

Авиограда

• По-ефективна поддръжка на уличната мрежа и зелените пространства;
 

Център и широк център

• Преосмисляне на пешеходната зона в центъра – придържаме се към добрата практика – конкурси и ясни приоритети в образа и строителните технологии.
С похарчените в последната реконструкция 5 млн. лева, през 2011 година бяха платени неподходящи строителни дейности, които само задълбочиха проблемите. Сегашното състояние на зоната не подлежи на по-нататъшна поддръжка – би било просто пилеене на пари. Целим решаване на реални проблеми и създаване на смела визия;
• Цялостна рехабилитация на бул. „Добричка епопея“, включително мостови съоръжения, тротоари и цялостно преасфалтиране;
• Цялостно преасфалтиране на улици, изнасящи трафика от и за Централна градска част;
• Ремонт и дооборудване на детските площадки;
• Нова, ефективна организация на движението в Централна градска част;
• Изграждане на канализация там, където все още няма
- ул. “П. Р. Славейков“ и др. в зоната на Автогара и ЖК. „Русия“ 1 и 2;
- Пресечките на ул. „Калиакра“ – ул. „Богдан“, ул. „Петър Алексиев“;
• Реализация на проект за централен пазар и прилежащи зони;
• Създаване на нова стратегия за движението на ул. „Отец Паисий“;
• Изграждане на зони за паркиране;
 

Всеки би могъл да направи свое предложение за приоритет или конкретни мерки. Моля, давайте своите предложения на щанда на Коалицията (на ул. 25 септември, срещу бившия ресторант „Българско пиво“) или на имейл prioritetii@yordanov2019i.com.